Anbefalinger

Jon Martin Bildøy

Jon

«Er ikke japansk VELDIG vanskelig å lære seg?»

Dette er et spørsmål jeg har fått 9/10 ganger jeg nevner det at jeg holder på å lære meg språket, men jeg sier hver eneste gang at språk ikke er vanskelig å lære seg med riktig veiledning.

Jeg har gått på japansk kurs nå i rundt to år ved Folkeuniversitet i Bergen, og reisen så langt har vært veldig spennende. Mye av dette er takket være læreren vår, Yuuko-sensei, som inkluderer alle i undervisningen og sørger for at alle får den oppfølgingen de trenger (både i undervisning og privat). En veldig positiv, inspirerende og ikke minst profesjonell lærer som tar seg tid til å svare på alle spørsmål. Uansett hvor rare de er.

I første semesteret mitt var jeg ganske reservert og en smule skremt av tanken på å lære meg japansk. Jeg visste på forhånd at skolesystemet i Japan er ganske strengt. Jeg ble derfor gledelig overrasket da Yuuko-sensei tok oss imot med åpne armer, og presenterte det Japanske språket for oss på en veldig forståelig måte.

I løpet av disse to årene har alle vi på kurset fått et ganske fint forhold til læreren vår, men vi har også hatt den æren av å bli kjent med et veldig flott menneske.
Om du er en av de som vurderer å begynne på japansk kurs, så sier jeg bare: «Go for it!»
Du kommer ikke til å bli skuffet.


Marius Langøy

marius_japan

Jeg begynte å studere japansk våren 2014, og har nå gjennomført de førte 3 delene av Japansk språkkurs A1 ved Folkeuniversitetet i Bergen.

Japansk er et utfordrende språk både muntlig og skriftlig i forhold til hva en er vant med og kan virke veldig vanskelig i starten. Men kursleder Yuko Ringdal forklarer alt gradvis på en enkel og grei måte slik at det blir lettere å forstå og lære seg. Det er et gøyt og lærerikt kurs, og en merker at en blir bedre i språket for hver gang.

Yuko er flink å skape en engasjert klasse og er opptatt av at alle blir inkludert slik at ingen skal falle fra de andre. Hun lar oss ofte jobbe sammen i små grupper der hun hjelper oss med ord og uttale slik at vi får sjansen til å snakke med hverandre på japansk. Hun trekker også ofte inn praktiske eksempler fra hverdagen i Japan for at det skal lettere for oss å sette ting i kontekst og se hvordan ord skal benyttes i ulike sammenhenger. Det hender jo noen ganger at ting som er helt vanlig å si i Norge kan oppfattes som uhøflig i Japan uten at en mener det på den måten.

Jeg vil derfor anbefale Yuko som en dyktig og motiverende lærer til alle som skulle være interessert i å lære seg japansk.


Thomas Hammerås

Thomas

Student i japansk ved Universitetet i Bergen fra 2013-

Jeg studerer japansk bachelor ved Universitetet i Bergen og har hatt Yuko Ringdal som privatlærer i høst og i muntlig gruppeundervisning de to siste semestrene.

Jeg vil anbefale Yuko Ringdal som japansk-lærer fordi jeg har utelukkende positive erfaringer med henne både i skriftlig grammatikk og i muntlig øving. Hun tar oppgaven seriøst – hun gir alltid 100% i undervisningen. Er det noe du er usikker på og trenger hjelp til i japansk, vil du få svært gode og fyldige svar på det du lurer på.

Samtidig vil jeg påpeke at hun alltid er blid og positiv og er i et godt humør som smitter over på elevene og som bidrar til god stemning i klassen.

Til slutt vil jeg legge til, som det står på nettsiden til sommerkurset, at Yuko Ringdal har studert animasjon ved en japansk høyskole og at hun har lang erfaring med å undervise om japansk språk og kultur.

Hvis du liker anime og manga eller kanskje er interessert i å lære et nytt og spennende språk eller bare vil frisk opp kunnskapene dine, kan jeg på det sterkeste anbefale Yuko Ringdal sitt kurs i japansk.

Med vennlig hilsen


Kine Madtzog

Kine Madtzog kopi

Eg heter Kine Madtzog, og har følgd undervisninga i japansk på Folkeuniversitetet i Bergen i 2 år no. Eg starta på intensivkurset, men har siste halvåret følgt den vanlege kurset. Heile tida har læraren min vore Yuko-sensei.

Som språklærar sjølv føler eg at eg veit kva som trengs for å læra eit språk, og for dei fleste er ein god lærar absolutt nødvendig. Eg veit eg treng det, og eg er difor glad for at eg fekk Yuko-sensei som min lærar. Ho er tålmodig og grundig når ho gjennomgår grammatikk, og gir oss gode døme på korleis japansk er strukturert. Samstundes vert ho ikkje for teknisk, og eg synest det er fint, for eg er mest interessert i å bruka språket.  Ein annan ting som er bra med Yuko-sensei er at ho kan snakka både norsk og engelsk.  Difor skjønner ho kva vi nordmenn strevar med i å læra japansk, og kan forklara ting presist slik at vi forstår det.

Yuko-sensei er òg god til å få oss til å snakka japansk i klassen, og gir alle elevane høve til å prøva seg, ikkje berre dei beste. Ein stor del av timane går med på at vi får snakka japansk, som er ein god trening. Då er det bra at ho skapar ein god atmosfære i klassen, som gjer at vi ikkje føler oss flaue om vi gjer ein feil eller tre. Som ein litt eldre elev set eg stor pris på det.

Eg vil absolutt anbefala Yuko-sensei som språklærar i japansk. Om du vil læra dette vakre språket treng du ein god lærar, og du finn ikkje betre enn Yuko-sensei.

— oOo —