Betingelser

Registrering av påmelding

Påmelding skal skje senest tre dager før kursstart og gjøres via påmeldingsskjema på nettsiden samt betaling av kursavgift. Bekreftelse via epost for mottatt påmelding til et kurs med betalingen kommer tilbake til deg innen en arbeidsdag. Maks antall deltakere er 15 personer så det lønner seg å registrere seg så tidlig som mulig. Hvis flere enn 15 personer ønsker å delta kan de bli satt opp på en venteliste i tilfelle noen melder seg av.

Oppstart av kurs krever minst seks deltakere. Hvis kurset må avlyses på grunn av manglende deltakere i kurset, vil hele kursavgiften tilbakebetales.

Avbestilling

Avbestilling av kurset må skje via epost senest to dager før kursstart for å få betale hele kursavgiften. Ellers skal det betales tilbake 75% av kursavgiften.

Avmelding

Hvis noen vil melde seg av kurset etter kursstart, må de gjøre dette innen de to første ukene av kurset. De vil da få tilbakebetalt 75% av kursavgiften. Etter de to første ukene vil det ikke bli tilbakebetalt noe ved avmelding.

Frammøte

Elevene bør møte til alle kursdagene i kurset de er påmeldt. Ved fravær på mer enn to påfølgene kursdager, blir det vanskelig å følge kurset videre og eleven regnes da som avmeldt.

— oOo —