Om læreren

Portrate500x391

Yuko Ringdal er født og oppvokst i Japan, og er utdannet filolog fra UiB og UiO, med spesialisering innen menneskerettighetsproblematikk i japansk skole.

Hun har mye erfaring med undervisning om japansk språk og kultur fra Universitetet ved Bergen og andre utdanningssteder i Bergen. Gjennom sitt arbeid som lærer har hun fått god erfaring med å veilede folk med ulik bakgrunn samt koordinere studiearbeid i grupper.

Hennes andre interessefelter er det japanske straffsystemet, kriseberedskap ved naturkatastroffer, og ikke minst tegning. Hun har studert animasjonsfilm ved en japansk høyskole og har tidligere undervist i maling av animasjonsbilder på transparenter.

Ringdal kom til Norge i 1994 og har vært norsk statsborger siden 2008. Hun snakker norsk og engelsk i tillegg til japansk som er hennes morsmål.

— oOo —